Chaufförsutbildning-en nödvändighet?

DSpace Repository

Chaufförsutbildning-en nödvändighet?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Chaufförsutbildning-en nödvändighet?
Author(s) Pihlqvist, Suzán
Date 2008
English abstract
This examination paper analyzes if there is a need for a drivers education for new employers. This investigation is limited to the line of transport business and the Post Haulier. The question is what is necessary to bring into a new education. This analysis includes the importance of knowledge in customer relations for the drivers and the company. There is also a proposal to an education as well as a support list for the instructor.
Swedish abstract
Detta examensarbete undersöker om det behövs en chaufförsutbildning för nyanställda inom transportbranschen med avgränsning till Poståkeriet och vad som bör ingå i en sådan. Arbetet tar också upp vikten av kunskap inom kundrelationer för chaufförer och företaget. Det finns även ett förslag på upplägg för en utbildning samt en stödlista för utbildande chaufförer.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject(s) Drivers education
customer relations
, proposal education
Handle http://hdl.handle.net/2043/10074 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics