Högskolebibliotekets roll i en inkluderande lärandemiljö

DSpace Repository

Högskolebibliotekets roll i en inkluderande lärandemiljö

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Conference Paper, other
Title Högskolebibliotekets roll i en inkluderande lärandemiljö
Author(s) Lundgren, Ib ; Wogensen, Lotta
Date 2010
Swedish abstract
Beskriver projektet "Högskolebibliotekets roll i en inkluderande lärandemiljö" vars syfte är att förtydliga vilken roll högskolebiblioteket spelar för breddad rekrytering och retention, samt att öka kunskapen och medvetenheten om detta bland bibliotekspersonalen. Projektet syftar också till att ge en tydligare bild av hur studenternas informationssökningsprocess ser ut. Hur möter vi en heterogen studentgrupp på bästa sätt? Hur bör bibliotekets tjänster och lokaler utformas för att tilltala studenter med olika behov? I detta paper diskuteras ovanstående. Det ges också förslag på verktyg och arbetsformer som kan användas när biblioteket ska utvärdera och beforska sin praktik i syfte att utveckla densamma.
Language swe (iso)
Subject(s) mångfald
breddad rekrytering
retention
verksamhetsutveckling
informationssökning
bibliotek
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Library and information science
Note Mötesplats inför framtiden, 13-14 oktober 2010.
Handle http://hdl.handle.net/2043/10805 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics