Lokal antibiotika vid behandling av kronisk parodontit hos vuxna - en litteraturstudie

DSpace Repository

Lokal antibiotika vid behandling av kronisk parodontit hos vuxna - en litteraturstudie

Show full item record

Files for download

Uppsats reviderad ...
Uppsats
Abstract
Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Lokal antibiotika vid behandling av kronisk parodontit hos vuxna - en litteraturstudie
Author(s) Stagnér, Kerstin
Date 2007
Swedish abstract
Behandling och prevention av kronisk parodontit syftar till att avlägsna biofilm från tandytan genom mekanisk infektionskontroll och därmed minska antalet bakterier och deras sjukdomsframkallande förmåga. Behandling med lokal antibiotika enbart eller som tillägg till mekanisk infektionskontroll har testats i ett flertal studier. Fördelen med lokal antibiotikabehandling är att den verksamma substansen kan appliceras lokalt där den är tänkt att ha en effekt och en allmän påverkan via blodet undviks. Olika preparat har dock testats på olika sätt och med olika förutsättningar. Studier har visat på varierande resultat och marginella skillnader i kliniska utfall avseende fickdjupsreduktion och fästenivå. Syftet med den här litteraturstudien är att sammanfatta forskning som utförts under senare år inom området lokal antibiotikabehandling av kronisk parodontit hos vuxna. Frågeställningen var: medför tilläggsbehandling med lokal antibiotika att det kliniska behandlingsresultatet förbättras? En litteratursökning utfördes i februari 2007 och 15 artiklar matchade syftet och inklusionskriterierna. Resultatet av litteraturstudien visade att ett fåtal studier rapporterade att lokal antibiotikabehandling kan ge en viss tilläggseffekt hos vuxna rökande individer med svårbehandlad kronisk parodontit. Slutsatser är dock svåra att dra av materialet i den här litteraturstudien på grund av att det är stora skillnader avseende design och behandlingsresultat.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/10881 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics