Arbetsklimat. En viktig förutsättning för en kvalitativ verksamhet inom förskolan är ett gott arbetsklimat

DSpace Repository

Arbetsklimat. En viktig förutsättning för en kvalitativ verksamhet inom förskolan är ett gott arbetsklimat

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Arbetsklimat. En viktig förutsättning för en kvalitativ verksamhet inom förskolan är ett gott arbetsklimat
Author(s) Blom, Birgitta ; Debreczeni, Andrea
Date 2001
English abstract
Syftet med denna studie är att vi vill undersöka om förskolor som har en uttalad pedagogisk inriktning eller profil också är medvetna om vikten av ett positivt arbetsklimat och hur man skapar denna. Utifrån kunskapsbakgrund och resultat drar vi slutsatsen att om ett gott arbetsklimat skall kunna råda kan pedagogiska diskussioner vara en förutsättning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) arbetsklimat
ledning
pedagogiska diskussioner
förskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/1090 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics