Dubbla speglingar

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Dubbla speglingar
Author(s) Åkerberg, Mats
Date 2010
Swedish abstract
Begreppet mästarlära förekommer sällan i den pedagogiska debatten. Med den stundande gymnasiereformen har begreppet åter aktualiserats. Danspedagogik är inte heller ett hett ämne men sedan lpf94 infördes har det funnit som ämne inom gymnasieskolan. Observation och imitation är begrepp som återkommer inom både ämnesområdena. Finns det fler kopplingar mellan mästarlära och dansundervisning? Mästarlära är stark förknippat med utbildning inom hantverksyrkena. Det har en mer praktisk än teoretisk sida. Den praktiska yrkeserfarenheten gynnar en tyst kunskap. Dansens praktiska utövande utvecklar också en tyst kunskap. Dessutom sker den praktiska dansundervisningen ofta framför en spegel, ett outforskat pedagogiskt verktyg. Syftet var att undersöka medvetenheten hos pedagoger och elever om spegelns användning och påverkan samt huruvida begreppet mästarlära är relevant för det danspedagogiska området. Intervjuer med fokusgrupp gjordes och resultatet visar att spegeln för- och nackdelar är bekanta men att mästarlära fortfarande är ett outvecklat område.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) danspedagogik
mästarlära
Handle http://hdl.handle.net/2043/10965 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics