Utbildningsvetenskaplig forskning vid Malmö högskola

DSpace Repository

Utbildningsvetenskaplig forskning vid Malmö högskola

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Utbildningsvetenskaplig forskning vid Malmö högskola
Author(s) Axelsson, Thom
Date 2010
Swedish abstract
I föreliggande beskrivning presenteras översiktligt aktuell forskning med utbildningsvetenskaplig relevans vid Malmö högskola. Beskrivningen behandlar pågående eller nyss avslutade forskningsprojekt, avhandlingsarbeten och licentiatuppsatser, och vilka forskare och lärare som ägnar sig åt sådan forskning och vid vilka institutioner som dessa hör hemma. Beskrivningen genomförs mot bakgrund av Malmö högskolas ansökan om examenstillstånd för den nya lärarutbildningen och syftar till att visa på en samlad bild av utbildningsvetenskaplig forskning och de inriktningar som är centrala inom detta område. Vidare visar framställningen på forskningsbasen för utbildning på grundnivå.
Publisher Malmö högskola
Pages 34 s
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/11466 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics