Det aktiva barnet? En forskningsöversikt

DSpace Repository

Det aktiva barnet? En forskningsöversikt

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Det aktiva barnet? En forskningsöversikt
Author(s) Fransson, Kristin
Date 2010
Editor(s) Persson, Sven
Swedish abstract
Föreliggande artikel fokuserar på forskning som rör ett idrottsvetenskapligt intresseområde där syftet är att kartlägga – i första hand bibliometriskt – forskning i skärningsfältet mellan förskola och skola, lärande, rörelse samt idrott (fysisk aktivitet). Forskningsöversikten ska belysa kunskapsområdet barndom, lärande och ämnesdidaktik ur ett idrottsvetenskapligt perspektiv och ska bland annat ge underlag till en beskrivning av forskningsfältets kunskapsbas, dess bredd, djup och teoretiska utgångspunkter.
Publisher Lärarutbildningen, Malmö högskola
Host/Issue Barndom, lärande, ämnesdidaktik : exempel från en forskningsmiljö vid Lärarutbildningen;
Series/Issue Rapporter om utbildning;1
ISSN 1101-7643
Pages 121-141
Language swe (iso)
Subject(s) Barn
Idrott
Idrott och hälsa
Idrottsvetenskap
Lärande
Didaktik
Förskola
Skola
Fysisk aktivitet
Motorik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/11924 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics