MAH Logo
MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - mah.se

Browsing Student Essays / Lärarutbildning: Matematik och lärande by Title

DSpace Repository

Browsing Student Essays / Lärarutbildning: Matematik och lärande by Title

Sort by: Order: Results:

 • Affekters inverkan vid problemlösning fulltext
  Larsson, Michael; Rydgren, Joakim : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2012) STUDENT ESSAY
 • Algebraiska aktiviteter inom gymnasiets Samhällsprogram fulltext
  Wikborg, Åsa : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2010) STUDENT ESSAY
 • Algebrasvårigheter för gymnasieelever fulltext
  Hussain, Heba; Hussain, Heba : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2012) STUDENT ESSAY
 • Andraspråkselever och matematik fulltext
  Abdulrahim, Mariam : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2008) STUDENT ESSAY
 • Andraspråkselevers syn på skolmatematiken fulltext
  Maracic, Svjetlana; Qorraj, Valentina : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2010) STUDENT ESSAY
 • Användandet av den grafritande räknaren i gymnasieskolans matematikun... fulltext
  Davidsson, AnnaKarin; Mårtensson, Jenny : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2007) STUDENT ESSAY
 • Använder elever sina vardagskunskaper i matematikundervisningen, elle... fulltext
  Johansson, Kajsa; Pettersson, Annika : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2006) STUDENT ESSAY
 • Arbetssätt och attityder- en empirisk jämförelse i ämnet matematik fulltext
  Johnsson, Monica; Ingolf-Nyrén, Carolina : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2007) STUDENT ESSAY
 • Areans omkrets eller omkretsens area? fulltext
  Garmfors, Peter; Johnsson, Kenth : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2009) STUDENT ESSAY
 • Artefakter - en väg mot bättre begreppsförståelse i matematik fulltext
  Wede, Joakim : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2009) STUDENT ESSAY
 • Attityder till ekvationer- Attitudes towards equations fulltext
  Davidsson, Simon : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2011) STUDENT ESSAY
 • Attityder till matematik hos blivande lärare sett ur ett genusperspek... fulltext
  Samimi, Pouraj : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2007) STUDENT ESSAY
 • Att arbeta laborativt i matematik för- eller nackdel? fulltext
  Veysel, Sümer : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2010) STUDENT ESSAY
 • Att arbeta med elever som har primära koncentrationssvårigheter i mat... fulltext
  Helgesson, Jessica; Malmborg, Camilla : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2006) STUDENT ESSAY
 • Att förstå längden i längden - En undersökning om hur elever uppfatta... fulltext
  Hierner, Karin; Vafadarafshar, Mitra : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2007) STUDENT ESSAY
 • Att språka matematiskt – en fallstudie om språkets roll i matematikun... fulltext
  Cronhamn, Thomas : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2010) STUDENT ESSAY
 • Att vara matematisk - Elevers och lärares språk och begreppsanvändnin... fulltext
  Pettersson, Mikael; Hermansson, Sandra : Malmö högskola/Lärande och samhälle (2011) STUDENT ESSAY
 • Att vardagsanknyta matematikundervisning fulltext
  Ewald, Sara; Karlsson, Cecilia : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2008) STUDENT ESSAY

Search


Browse

My Account