Klinisk utvärdering av lokal antibiotikabehandling hos rökare i ett parodontalt stödbehandlingsprogram -en pilotstudie

DSpace Repository

Klinisk utvärdering av lokal antibiotikabehandling hos rökare i ett parodontalt stödbehandlingsprogram -en pilotstudie

Show simple item record

Full item record

dc.contributor.author Stagnér, Kerstin
dc.date.accessioned 2011-12-14T12:29:06Z
dc.date.available 2011-12-14T12:29:06Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 22 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12830
dc.description Syfte: Syftet med den här pilotstudien är att undersöka om lokal antibiotikagel, 8,8 % doxycyklin, som tilläggsbehandling kan förbättra läkningen av inflammerade tandköttsfickor hos vuxna rökande patienter under stödbehandling. Material och metod: I den här dubbel-blinda randomiserade kontrollerade pilotstudien valdes 20 vuxna rökande patienter ut från ett parodontalt stödbehandlingsprogram. Patienterna indelades i två grupper, 10 i testgruppen (doxycyklingel 8,8 %) och 10 i kontrollgruppen (placebogel). Vid baseline och tre månader efter behandling utfördes parodontal klinisk registrering. Patienterna fick behandling med scaling och debridering i hela bettet, testgruppen fick applicering av doxycyklingel vid testtänder (PPD ≥ 5 millimeter, BOP) och kontrollgruppen fick placebogel applicerad vid kontrolltänder (PPD ≥ 5 millimeter, BOP). Resultat: När studien avslutades bestod testgruppen av fyra kvinnor och två män, kontrollgruppen bestod av fem kvinnor och fem män. Tre månader efter behandling noterades signifikant förbättring för testgruppen avseende PPD (p=0.0313), signifikant förbättring för kontrollgruppen avseende PPD (p=0.0020), CAL (p=0.0200) och BOP (p=0.0078). Efter tre månader fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan test- och kontrollgrupp avseende samtliga parametrar. Slutsats: Den här pilotstudien kunde inte visa statistisk signifikant skillnad mellan test- och kontrollgrupp. Lokal antibiotikabehandling med 8,8 % doxycyklingel gav ingen tilläggseffekt till scaling och debridering hos vuxna rökare i ett stödbehandlingsprogram. Resultatet visade god läkning och signifikant förbättring av inflammerade tandköttsfickor efter scaling och debridering i både test- och kontrollgrupp utan någon skillnad mellan antibiotika- och placebogel. Dock kan det inte uteslutas att det kan finnas skillnader eftersom antalet individer var för litet. en_US
dc.description.abstract Clinical evaluation of local antibiotic treatment in smokers with chronic periodontitis in a maintenance care program –a pilot study. Kerstin Stagnér1,2, Gunilla Bratthall2, Dental Hygienist Education1, Department of Periodontology2, Faculty of Odontology, Malmö University, Sweden Aim: The aim of this pilot study is to evaluate if local antibiotics, 8.8 % doxycycline gel, as an adjunct can improve periodontal healing in smoking adults in maintenance care. Material and methods: In this double-blind randomized controlled pilot study 20 adult smoking patients were selected from a periodontal maintenance care program. The patients were divided into two groups, 10 in the test group (doxycycline gel 8.8 %) and 10 in the control group (placebo gel). At baseline and three months after treatment periodontal clinical registering was provided. All subjects received full-mouth scaling and debridement, the test group received application of doxycycline gel at test teeth (PPD ≥ 5 millimeter, BOP) and the control group received placebo gel at control teeth (PPD ≥ 5 millimeter, BOP). Results: At the end of the study the test group included four women and two men, the control group included five women and five men. Three months after treatment significant improvement for PPD was shown in the test group (p=0.0313), significant improvement in the control group for PPD (p=0.0020), CAL (p=0.0200) and BOP (p=0.0078). There were no statistically significant differences in any parameter in the change after three months between test and control groups. Conclusions: This pilot study could not show any statistically significant differences between the test and control groups. Treatment with local antibiotic 8.8 % doxycycline gel did not show any additional effects to scaling and debridement in adult smokers in a periodontal maintenance care program. The results showed significant periodontal healing after scaling and debridement in both test and control groups. However, it cannot be excluded that there may be differences because the number of individuals was too small. Key words: Anti-bacterial agents, dental scaling, periodontitis, randomized controlled trial, smoking. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten en_US
dc.subject Antibiotika, parodontit, randomiserad kontrollerad studie, rökning, scaling. en_US
dc.title Klinisk utvärdering av lokal antibiotikabehandling hos rökare i ett parodontalt stödbehandlingsprogram -en pilotstudie en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
 Find Full text

Files for download

Kerstin Stagnér ...

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics