Att leda i lag

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication 1-year master student thesis
Title Att leda i lag
Author(s) Lasson, Lars-Torgny
Date 2011
Swedish abstract
Uppsatsen bygger på en kvalitativ intervjustudie av fyra skolledare med gemensamt ansvar för verksamhet från förskola till årskurs nio. Syftet med undersökningen är att låta några skolledare i en teamorganisation beskriva sin verksamhet ur några olika perspektiv. Resultaten har ställts mot samhällsvetenskapliga teorier kring reciproka utvecklingsmiljöer och en teori om skola som organisation och institution. Resultatet pekar på hur omvärldsfaktorer i kombination med entreprenöriell förmåga skapat ett frirum för gemensamma arbetsformer i ett ledningsteam för skola och förskola. I teamledarrollen kombineras juridiska aspekter på rektorsuppdraget med en mer systemorienterad syn på ledarskap för utveckling av verksamheten. Teamets gemensamma arbete skapar trygghet för skolledarna i en komplex verksamhet och möjliggör ett erfarenhetsbaserat och reflekterande lärande för skolledarna. Teamet är också ett gemensamt forum för ett ständigt pågående tolkningsarbete av nationella och lokala styrsignaler som ska samordnas med den gemensamma visionen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 73
Language swe (iso)
Subject(s) arbetslag, frirum, fördelat ledarskap, förskola, gemensamt ledarskap, rektor, skola, skolledning, teamledning, utvecklingsekologi
Handle http://hdl.handle.net/2043/13250 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics