Scouting och maskulinitet: normkritiska reflektioner

DSpace Repository

Scouting och maskulinitet: normkritiska reflektioner

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Conference Paper, other
Title Scouting och maskulinitet: normkritiska reflektioner
Author(s) Jönsson, Kutte
Date 2011
Swedish abstract
Alltsedan bildandet och framväxten av scoutrörelsen i början av 1900-talet har synen på rörelsen genomgått en radikal omvandling: från att ha betraktats som en halvmilitär rörelse och representant för etablissemanget, och därmed som ett hot mot politiskt radikala krafter, till att betraktas som politiskt harmlös. I min presentation kommer jag dock avvisa föreställningen om scouting som politiskt okontroversiell. Jag kommer att argumentera för att scoutrörelsen alltjämt representerar ideal, normer och värden som vilar på traditionell maskulinitet – inte minst i förhållande till naturen.
Link http://www.mah.se/upload/LUT/Konferenser/Parallel_sessions_OutAbout.pdf (external link to publication)
Publisher Lärande och Samhälle, Malmö högskola
Host/Issue Out and About - Perspectives on outdoor training - Parallel sessions;
Language swe (iso)
Subject(s) scouting
maskulinitet
moral
natur
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Out and About - Perspectives on Outdoor Education, Malmö, 28/9 2011
Handle http://hdl.handle.net/2043/13262 (link to this page)
Link http://www.mah.se/lut/outandabout (external link to related web page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics