Undervisa i historia med spelfilm

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Undervisa i historia med spelfilm
Author(s) Larsson, Josefine
Date 2012
Swedish abstract
Jag har gjort en studie av fyra lektionsplaneringar som rör spelfilmfilm i historieundervisningen. Syftet har varit att ta reda på hur spelfilm används i historieundervisningen. Film är en stor källa till historieförmedling. Genom att se hur filmen används i skolan vill jag ta reda på hur man dessa båda historiekulturer samverkar. Jag utgår från historiemedvetande och historiebruk när jag gör min analys och bygger min teori. Det som jag har kommit fram till är att i tre av dessa fall så ses filmen bara som en förlägning av läroboken och det görs inga reflektioner av historiebruk. I det tredje fallet fungerar filmen som en källkritisk övning men den går inte in på djupet i historiebruket.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject(s) historiebruk, historiemedvetande, film, undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/13292 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics