Förord och inledning

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Förord och inledning
Author(s) Dychawy-Rosner, Irena
Date 2010
Editor(s) Dychawy Rosner, Irena
Swedish abstract
Kapitlet utgår utifrån begreppen hälsa, välbefinnande och välfärd, främst inom ramarna för den offentliga sektors verksamhetsområden. Det konstateras att som en effekt på det relativa perspektivet på hälsa och välfärd fordras ett omfattande samarbete både inom och mellan olika organisatoriska tjänstesystem.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Samarbete för hälsa
ISBN 978-91-44-04838-3
Pages 11-19
Language swe (iso)
Subject(s) Samarbete
samverkan
organisation
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/13337 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics