Barn med särskilda rättigheter och inkludering på förskolan

DSpace Repository

Barn med särskilda rättigheter och inkludering på förskolan

Show full item record

Files for download

Find Full text
Facebook

Simple item record

Publication 1-year master student thesis,D
Title Barn med särskilda rättigheter och inkludering på förskolan
Author(s) Guerra Alonso, Mercedes
Date 2011
English abstract
Children with special rights and inclusion at the preschool: Special pedagogical interventions in a few Reggio Emilia inspired preschools
Swedish abstract
Meningen med denna uppsats är att undersöka hur Reggio Emilias pedagogik och dess insatser korresponderar med inkludering i "en skola / förskola för alla".
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject(s) Barn i behov av särskilt stod
barn med särskilda rättigheter
socialkonstruktionism
Reggio Emilia
en skola/förskola för alla
inkludering
Handle http://hdl.handle.net/2043/13447 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics