Sambandet mellan Body Mass Index och karies hos barn och ungdomar – en systematisk litteraturöversikt

DSpace Repository

Sambandet mellan Body Mass Index och karies hos barn och ungdomar – en systematisk litteraturöversikt

Show simple item record

Full item record

dc.contributor.author Lönnblad, Anneli
dc.date.accessioned 2012-02-20T09:53:39Z
dc.date.available 2012-02-20T09:53:39Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 16 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13450
dc.description Inledning: Prevalensen av karies och övervikt/fetma hos barn och ungdomar beskrivs kort. Syfte: Att kartlägga och analysera studier som undersökt sambandet mellan kariesprevalens och BMI hos barn och ungdomar. Följande frågeställningar ska besvaras: Finns det en korrelation mellan kariesprevalens och BMI? Har gruppen överviktiga barn och ungdomar högre kariesprevalens? Har gruppen underviktiga barn och ungdomar högre kariesprevalens? Metod: Frågeställningarna besvaras med hjälp av en systematisk litteraturöversikt. Resultat: Utav sammanställningens 28 artiklar visade 14 på samband mellan karies och BMI och lika många visade inget samband. Tre av de som påvisade samband gjorde detta mellan karies och undervikt. Slutsats: Samband mellan kariesprevalens och BMI har visats i flera studier, medan andra studier inte har kunnat visa detta. Ytterligare studier behövs för att tydligare identifiera vilka faktorer som eventuellt är gemensamma och viktiga för utveckling av både karies och undervikt/övervikt/fetma hos barn och ungdomar. en_US
dc.description.abstract Introduction: The prevalence of dental caries and underweight/overweight/obesity in children and adolescents are described briefly. Objective: To survey and analyze studies that examined the relationship between caries prevalence and BMI in children and adolescents. The following questions were to be answered: Is there a correlation between caries prevalence and BMI? Does the group of overweight children and adolescents have a higher caries prevalence? Does the group of underweight children and adolescents have a higher caries prevalence? Method: These questions were to be answered by a systematic literature review. Results: In the collection of all articles, it was fourteen that showed a correlation between dental caries and BMI and an equal number who did not show correlation. Of those who indicate a connection, there were three studies that showed a correlation between dental caries and underweight.Conclusion: Correlation between caries prevalence and BMI has been shown in several studies, other studies have not been able to show any correlation. Further studies are needed in the future to more clearly identify the factors that may be common and important for the development of both dental caries and underweight / overweight / obesity in children and adolescents. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten en_US
dc.subject Adolescents en_US
dc.subject Children en_US
dc.subject Body Mass Index en_US
dc.subject Obesity en_US
dc.subject Tooth decay en_US
dc.subject Underweight en_US
dc.subject Overweight en_US
dc.title Sambandet mellan Body Mass Index och karies hos barn och ungdomar – en systematisk litteraturöversikt en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
 Find Full text

Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics