MAH Logo
MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - mah.se

Department of Health and Welfare Studies

DSpace Repository

Department of Health and Welfare Studies

Recent Submissions

 • Guarded transitions? : Youth trajectories and school-to-work transiti...
  Lundahl, Lisbeth; Olofsson, Jonas 
  Journal article in International Journal of Adolescence and Youth;1 : Taylor & Francis (2014)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Pleasure and Pain : BDSM in Relationships fulltext
  Carlström, Charlotta (2012)
  International Academy of Sex Research, IASR. Lisbon/Estoril, Portugal. July 8, 2012 - July 11, 2012.
  conference
  POSTER
 • Kommunala ungdomsanställningar : om välfärdspolitiska vägval bortom a... fulltext
  Olofsson, Jonas : Parlamentariska socialföräkringsutredningen 
  Underlagsrapporter;16 Parlamentariska socialföräkringsutredningen;S 2010:04 (2013)
  BOOK
 • Unga möter ökade sociala risker - en bakgrund om ungdomsarbetslöshet ... fulltext
  Olofsson, Jonas; Lundahl, Lisbeth 
  Journal article in Socialmedicinsk tidskrift : organ för sjuk- och hälsovård;5 (2013)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Behavior Change or Empowerment : On the Goals of Health Promotion fulltext
  Per-Anders, Tengland (2013)
  First International Conference on Public Policy, Grenoble, France, July 26-28 2013.
  conference
  PAPER

View more