MAH Logo
MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - mah.se

Department of Health and Welfare Studies

DSpace Repository

Department of Health and Welfare Studies

Recent Submissions

 • Low satisfaction with sex life in persons with severe mental illness ...
  Östman, Margareta 
  Publication in 17th EPA Section Meeting 2014 Epidemiology and Social Psychiatry Disease Burden and Service Delivery; (2014)

  17th Epidemiology and Social Psychiatry Section Meeting 2014, Ulm, Germany May 21 - 24
  other
 • People living in community with a severe mental illness : utilization... fulltext
  Östman, Margareta; Björkman, Tommy 
  Journal article in Community Mental Health Journal;8 : Springer (2014)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Att bedöma arbetsförmåga : ett kvalitativt tillvägagånssätt
  Tengland, Per-Anders 
  Book chapter in Den relativa arbetsförmågan : teoretiska och praktiska perspektiv : Studentlitteratur (2014)
  BOOK CHAPTER
 • Facing challenges during occupation : Middle Eastern immigrants’ path...
  Pooremamali, Parvin; Persson, Dennis; Östman, Margareta; Eklund, Mona 
  Journal article in Journal of Occupational Science; : Routledge (2013)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Familjens situation
  Östman, Margareta 
  Book chapter in Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser : Studentlitteratur (2014)
  BOOK CHAPTER

View more