Monographs and Chapters in Monographs /HS HV

DSpace Repository

Monographs and Chapters in Monographs /HS HV

 

Recent Submissions

 • Written fantasies : language-induced sexual excitement
  Johnsdotter, Sara 
  Book chapter in Sexual Fantasies : At the Convergence of the Cultural and the Individual : Peter Lang Academic Research (2015)
  BOOK CHAPTER
 • Kollegiedialog : en modell för kunskapsproduktion och förändringsarbe...
  Runesson, Ingrid; Larsson, Monica; Nyberg, Greger 
  Book chapter in Perspektiv på social utsatthet : Studentlitteratur (2014)
  BOOK CHAPTER
 • Unga med funktionsnedsättning : om sysselsättningsvillkoren på den fl...
  Germundsson, Per; Runesson, Ingrid 
  Book chapter in Den långa vägen till arbetsmarknaden : om unga utanför : Studentlitteratur (2014)
  BOOK CHAPTER
 • Att bedöma arbetsförmåga : ett kvalitativt tillvägagånssätt
  Tengland, Per-Anders 
  Book chapter in Den relativa arbetsförmågan : teoretiska och praktiska perspektiv : Studentlitteratur (2014)
  BOOK CHAPTER
 • Familjens situation
  Östman, Margareta 
  Book chapter in Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser : Studentlitteratur (2014)
  BOOK CHAPTER

View more