Department of Care Science

DSpace Repository

Department of Care Science

Recent Submissions

 • Empathy training from a phenomenological perspective
  Englander, Magnus 
  Journal article in Journal of Phenomenological Psychology;1 : Brill (2014)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Having a sibling as donor : patients’ experiences immediately before ...
  Kisch, Annika; Bolmsjö, Ingrid; Lenhoff, Stig; Bengtsson, Mariette 
  Journal article in European Journal of Oncology Nursing;4 : Elsevier (2014)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Omvårdnadshandledning : reflekterat erfarenhetsbaserat vetande fulltext
  Lindell, Lisbeth : Malmö högskola, Hälsa och samhälle 
  Pedagogisk rapport från fakulteten för Hälsa och samhälle;1 (2014)
  REPORT
 • Kliniska lärarpar : Malmömodellen för pedagogisk handledning i verksa... fulltext
  Islamoska, Julli : Malmö högskola, Hälsa och samhälle 
  Pedagogisk rapport från Fakulteten för hälsa och samhälle;2 (2014)
  REPORT
 • Struggling to survive for the sake of the unborn baby : a grounded th... fulltext
  Finnbogadóttir, Hafrún; Dykes, Anna-Karin; Wann-Hansson, Christine 
  Journal article in BMC Pregnancy and childbirth;1 : BioMed Central (2014)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE

View more