Department of Care Science

DSpace Repository

Department of Care Science

Recent Submissions

 • A private affair : children’s experiences prior to colonoscopy
  Vejzovic, Vedrana; Wennick, Anne; Idvall, Ewa; Bramhagen, Ann-Cathrine 
  Journal article in Journal of Clinical Nursing; : Wiley (2014)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Säker vård : patientsäkerhet ur sjuksköterskans perspektiv
  Bengtsson, Mariette; Ivarsson.Ekedahl, Ann-Britt (2014)
  FOKUS: studenters lärande 2014, 22-23 september, Malmö
  other
 • Virtuella patienter för lärande och examination
  Bengtsson, Mariette; Jonazon, Gerd (2014)
  FOKUS: studenters lärande 2014, 22-23 september, Malmö
  other
 • Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen : verksamhe...
  Bengtsson, Mariette (2014)
  NU2014 : Lärande kulturer, Umeå 8-10 oktober 2014
  other
 • Elimination med fokus på mag-tarmkanalen
  Bengtsson, Mariette 
  Book chapter in Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa : Studentlitteratur (2014)
  BOOK CHAPTER

View more