Department of Care Science

DSpace Repository

Department of Care Science

Recent Submissions

 • Upplevelser av information vid kontakt med kommunala hjälpmedelförskr... fulltext
  Krantz, Oskar; Örmon, Karin 
  Journal article in Socialmedicinsk tidskrift;92 : Socialmedicinsk tidskrift (2015)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Going trough a colonoscopy and living with inflammatory bowel diseae ... fulltext
  Vejzovic, Vedrana : Malmö university, Faculty of Health and Society 
  Malmö University Health and Society Dissertations;5 (2016)

  Preliminary record
  DOCTORAL
  THESIS
 • Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksa...
  Willman, Ania; Bahtsevani, Christel; Nilsson, Roland; Sandström, Boel : Studentlitteratur (2016)
  4., [rev.] uppl.
  BOOK
 • Befriending Everyday Life When Bringing Technology Into the Private S...
  Lindberg, Catharina; Fagerström, Cecilia; Willman, Ania; Sivberg, Bengt 
  Journal article in Qualitative Health Research; : Sage (2016)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Expectations of nursing students prior to a skills-based exam perform... fulltext
  Bengtsson, Mariette; Dahlquist, Birgitta; Carlson, Elisabeth 
  Journal article in Journal of Nursing Education and Practice;8 : Sciedu Press (2016)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE

View more