MAH Logo
MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - mah.se

Browsing Monographs and Chapters in Monographs /HS VV by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Monographs and Chapters in Monographs /HS VV by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Elimination
  Bengtsson, Mariette; Stenzelius, Karin 
  Book chapter in Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa : Studentlitteratur (2009)
  BOOK CHAPTER
 • Centrala samarbetbegrepp och utgångspunkter
  Dychawy-Rosner, Irena 
  Book chapter in Samarbete för hälsa : Studentlitteratur (2010)
  BOOK CHAPTER
 • Hälsans och ohälsans landskap : från medicinsk geografi till hälsogeo...
  Shaerström, Shaerström; Rämgård, Margareta; Löfman, Owe : Studentlitteratur (2011) BOOK
 • Etnografi och deltagande observation
  Carlson, Elisabeth 
  Book chapter in Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad : Studentlitteratur (2012)
  BOOK CHAPTER
 • Aktionsforskning & fallstudier
  Dychawy Rosner, Irena 
  Book chapter in Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård : Studentlitteratur (2012)
  BOOK CHAPTER
 • Triad handledning : en handledningsmodell för introduktion av empiris... fulltext
  Dychawy Rosner, Irena; Shleev, Sergey; Wennick, Anne; Bahtsevani, Christel : Malmö Högskola (2012) BOOK
 • Mätning av kvalitet i samband med postoperativ smärtbehandling
  Idvall, Ewa 
  Book chapter in Omvårdnad vid kirurgiska sjukdomar : Studentlitteratur (2012)
  BOOK CHAPTER
 • Inledning
  Idvall, Ewa; Willman, Ania 
  Book chapter in Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad : Gothia Fortbildning (2013)
  BOOK CHAPTER
 • Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar
  Bramhagen, Ann-Cathrine; Carlsson, Anna; Malmö University. Faculty of Health and Society : Studentlitteratur (2013) BOOK
 • Mäta för att mäta
  Gunningberg, Lena; Idvall, Ewa 
  Book chapter in Ortopedisk vård och rehabilitering : Studentlitteratur (2013)
  BOOK CHAPTER
 • Spaces of Birth in Greenland fulltext
  Rämgård, Margareta 
  Book chapter in Geography and health : a Nordic outlook : The Swedish National Defence College. Stockholm, Sweden Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Trondheim, Norway Universität Bonn, Institute for Hygiene and Public Health. Bonn, Germany (2014)
  BOOK CHAPTER
 • Geography of the elderly fulltext
  Rämgård, Margareta 
  Book chapter in Geography and health : a Nordic outlook : The Swedish National Defence College. Stockholm, Sweden Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Trondheim, Norway Universität Bonn, Institute for Hygiene and Public Health. Bonn, Germany (2014)
  BOOK CHAPTER
 • Elimination med fokus på mag-tarmkanalen
  Bengtsson, Mariette 
  Book chapter in Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa : Studentlitteratur (2014)
  BOOK CHAPTER
 • The power of place in the context of pregnancy fulltext
  Rämgård, Margareta 
  Book chapter in Geography and health : a Nordic outlook : The Swedish National Defence College. Stockholm, Sweden Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Trondheim, Norway Universität Bonn, Institute for Hygiene and Public Health. Bonn, Germany (2014)
  BOOK CHAPTER
 • Selfhood, Empathy, and Dignity
  Englander, Magnus 
  Book chapter in Identity and values : Cambridge scholars (2015)
  BOOK CHAPTER
 • Hälsofrämjande omvårdnad : bekräftande vägledning för att skapa sin e...
  Willman, Ania; Gustafsson, Barbro : Studentlitteratur (2015) BOOK
 • Kartläggning av nyanländas hälsa fulltext
  Slobodan, Zdravkovic; Björngren Cuadra, Carin 
  Book chapter in Milsa : Stödplattform för migration och hälsa : Grunden läggs : Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö University Länsstyrelsen Skåne (2015)
  BOOK CHAPTER
 • Studentperspektiv på kliniska examinationer
  Bengtsson, Mariette 
  Book chapter in Kliniska examinationer : handbok för sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå : Studentlitteratur (2015)
  BOOK CHAPTER
 • Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksa...
  Willman, Ania; Bahtsevani, Christel; Nilsson, Roland; Sandström, Boel : Studentlitteratur (2016)
  4., [rev.] uppl.
  BOOK

Search


Browse

My Account