Browsing Reports /HS VV by Title

DSpace Repository

Browsing Reports /HS VV by Title

Sort by: Order: Results:

 • Att vårda i blindo - en forskningsrapport om professioners samverkan ... fulltext
  Rämgård, Margareta; Petersson Pia; Blomqvist, Kerstin : Kommunförbundet Skåne 
  Forskning och innovation;2012:5 (2012)
  REPORT
 • Betydelsen av preoperativ information inför colorektal kirurgi - ett ... fulltext
  Fässler, Lena; Bramhagen, Ann-Cathrine : Malmö högskola 
  Forskningstraineerapport;18 (2011)
  REPORT
 • Det sexuella rummet : en kunskapsverkstad om sexualitet och samliv i ...
  Rämgård, Margareta : Kommunförbundet Skåne, FoU Skåne 
  Skriftserie / FoU Skåne;2010:1 (2010)
  REPORT
 • Förekomst av förlossningsinduktion, indikationer och förlossningsutfall fulltext
  Andersson, Maria; Bramhagen, Ann-Cathrine : Malmö högskola och Skånes universitetsjukhus 
  Forskningstrainnerapport;25 (2014)
  REPORT
 • Förekomst av lokala komplikationer efter kranskärlsintervention via a... fulltext
  Fåhraeus, Åsa; Bramhagen, Ann-Cathrine : Malmö Högskola och Skånes universitetssjukhus 
  Forskningstraineerapport;24 (2013)
  REPORT
 • Inte samma mall för alla : om vård och omsorgsplanering i samverkan fulltext
  Sundström, Malin; Blomqvist, Kerstin; Petersson, Pia; Rämgård, Margareta; Varland, Linda : Forskningsplattformen för utveckling av närsjukvård, Kristianstad University 
  Forskningsplattformen för hälsa i samverkan;5 (2013)
  REPORT
 • Kliniska lärarpar : Malmömodellen för pedagogisk handledning i verksa... fulltext
  Islamoska, Julli : Malmö högskola, Hälsa och samhälle 
  Pedagogisk rapport från Fakulteten för hälsa och samhälle;2 (2014)
  REPORT
 • Kliniskt lärande i sjuksköterskeutbildningen : om framväxten av en kl... fulltext
  Stölten, Charlotte; Wahn, Anna-Karin : Malmö högskola 
  Pedagogisk rapport från Fakulteten för hälsa och samhälle;1 (2015)
  REPORT
 • Närsjukvård : samverkan mellan olika professioner i hemsjukvården fulltext
  Rämgård, Margareta : Kommunförbundet Skåne 
  FoU Skriftserie;2010:5 (2010)
  REPORT
 • Omvårdnadshandledning : reflekterat erfarenhetsbaserat vetande fulltext
  Lindell, Lisbeth : Malmö högskola. Hälsa och samhälle 
  Pedagogisk rapport från fakulteten Hälsa och samhälle;1 (2014)
  REPORT
 • PATIENTERS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV FÖRÄNDRAD LIVSSITUATION EF... fulltext
  Nylén, Sofie; Bahtsevani, Christel; Bramhagen, Ann-Cathrine : Malmö Högskola, Institutionen för vårdvetenskap och Skånes universitetsjukhus 
  Forskningstraineerapport;23 (2013)
  REPORT
 • Peer learning : en pedagogisk modell för handledning av sjuksköterske... fulltext
  Karlsson, Karin; Vuckovic, Verica : Malmö högskola, Hälsa och samhälle 
  Pedagogisk rapport från Fakulteten för hälsa och samhälle;1 (2013)
  REPORT
 • Platsens betydelse för dementa : en studie av demensvården i tre skån... fulltext
  Rämgård, Margareta : Kommunförbundet Skåne 
  FoU Skriftserie;2009:8 (2009)
  REPORT
 • På spåret i akademiskt lärarskap : Filmprojektet om sjuksköterskeutbi... fulltext fulltext
  Dychawy Rosner, Irena : Institutionen för vårdvetenskap, Malmö högskola (2011) REPORT
 • Terapeutiska landskap i samhällsplaneringen- hållbar utveckling i pra... fulltext
  Rämgård, Margareta : Kommunförbundet Skåne 
  Forskning och innovation;2011:4 (2011)
  REPORT
 • Transcultural nursing: annual raport of the course. fulltext fulltext
  Dychawy Rosner, Irena : Malmö högskola (2012) REPORT
 • Varför uppkommer brister i läkemedelshanteringen? En kunskapsöversikt... fulltext
  Noghi, Adina; Idvall, Ewa : Malmö högskola 
  Forskningstraineerapport;20 (2013)
  REPORT
 • "Låt inte spindelväven växa i ditt hjärta" : en forskningscirkel om p... fulltext
  Rämgård, Margareta; Neimenen Kristofersson, Tuija : Kommunförbundet Skåne 
  FoU Skriftserie;2010:3 (2010)
  REPORT

Search


Browse

My Account