Department of Social Work

DSpace Repository

Department of Social Work

Recent Submissions

 • The problem of non-response in population surveys on the topic of HIV... fulltext
  Wallander, Lisa; Tikkanen, Ronny; Mannheimer, Louise; Östergren, Per-Olof; Plantin, Lars 
  Journal article in The European Journal of Public Health; : Oxford Journals (2014)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Öresundskursen i sjuksköterskeprogrammet fulltext
  Dychawy Rosner, Irena : Malmö högskola EU Regional utvecklingsfond Interreg IVA (2014) REPORT
 • Utbildning och kompetens för blivande sjuksköterskor i Öresundsregionen fulltext
  Dychawy Rosner, Irena : Malmö högskola EU regionsfonder Interreg IVA 
  Arbete och kompetens i Öresundsregionen; (2014)

  Presentationen återger ett projekt kring Öresundsregionen som en arena för integration, samarbete och utmaningsbaserad kunskapsutveckling.
  REPORT
 • Vad vet vi om de insatser socialtjänsten gör i hedersrelaterade konfl... fulltext
  Pérez, Enrique : Hälsa och samhälle, Malmö högskola 
  FoU-rapport;1 (2014)
  REPORT
 • Svensk narkotikapolitik på reträtt
  Svensson, Bengt 
  Journal article in Rus & Samfunn;1 : Universitetsforlaget, Oslo (2014)
  scientific
  ARTICLE

View more