Department of Social Work

DSpace Repository

Department of Social Work

Recent Submissions

 • Gauging the interests of birth mother and child : a qualitative study... fulltext
  Arvidsson, Anna; Johnsdotter, Sara; Emmelin, Maria; Essén, Birgitta 
  Journal article in European Journal of Social Work; : Taylor & Francis (2016)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Social work assessment of families with children at risk : similariti... fulltext
  Guidi, Paolo : Malmö university 
  Malmö University Health and Society Doctoral Dissertations;9 (2016)
  DOCTORAL
  THESIS
 • The problem of non-response in population surveys on the topic of HIV...
  Wallander, Lisa; Tikkanen, Ronny; Nilunger Mannheimer, Louise; Östergren, Per-Olof; Plantin, Lars 
  Journal article in The European Journal of Public Health;1 : Oxford (2015)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Unga med funktionsnedsättning : om sysselsättningsvillkoren på den fl...
  Germundsson, Per; Runesson, Ingrid 
  Book chapter in Den långa vägen till arbetsmarknaden : om unga utanför : Studentlitteratur (2014)
  BOOK CHAPTER
 • Reflektion från en forskare
  Runesson, Ingrid 
  Book chapter in Tillväxten växer fram : från projekt till socialt företag : Attention KFV-regionen (2016)
  BOOK CHAPTER

View more