Articles /HS SA

DSpace Repository

Articles /HS SA

 

Recent Submissions

 • Svensk narkotikapolitik på reträtt
  Svensson, Bengt 
  Journal article in Rus & Samfunn;1 : Universitetsforlaget, Oslo (2014)
  scientific
  ARTICLE
 • Så används cannabis fulltext
  Svensson, Bengt 
  Journal article in Alkohol och narkotika : information, debatt;2 : Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) (2014)
  scientific
  ARTICLE
 • Narkotikapolitik på en pråm i Nyhavn fulltext
  Svensson, Bengt 
  Journal article in Gränsløs : tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv;3 : Centrum för Öresundsstudier, Lunds universitet (2014)
  scientific
  ARTICLE
 • Öresundsregionen : ett narkotikapolitiskt tvärdrag fulltext
  Nilsson, Fredrik; Svensson, Bengt 
  Journal article in Gränsløs : tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv;3 : Centrum för Öresundsstudier, Lunds universitet (2014)
  scientific
  ARTICLE
 • Förtroendekrisen mellan Socialstyrelsen och det sociala arbetet forts...
  Herz, Marcus 
  Journal article in Socialvetenskaplig tidskrift;1 : Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) (2014)
  scientific
  ARTICLE

View more