Licentiate Theses /HS SA

DSpace Repository

Licentiate Theses /HS SA

 

Recent Submissions

 • Hörselskadade i arbetslivet. ett stress/kontroll perspektiv fulltext
  Gullacksen, Ann-Christine : Socialhögskolan i Lund 
  Meddelanden från Socialhögskolan;1993:2 (1993)
  Licentiate thesis
 • "Ingen har nämnt ordet sex" : kvinnors och mäns erfarenheter av infor... fulltext
  Rasmusson, Else-Marie : Malmö Högskola, Fakulteten för Hälsa och Samhälle 
  FoU Rapport;1 (2015)
  Licentiate thesis
 • En tom arena : gymnasiesärskole- och habiliteringspersonalens perspek... fulltext
  Lukkerz, Jack : Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola (2014) Licentiate thesis
 • Pornografi och sexuell exponering bland unga män och kvinnor fulltext
  Nigård, Pernilla : Fakulteten för Hälsa och samhälle (2012) Licentiate thesis
 • Utmaningar och bemötande i flyktingmottagandet fulltext
  Eriksson-Sjöö, Tina : Malmö högskola, Fakulteten för Hälsa och Samhälle 
  FoU Rapport;3 (2012)
  Licentiate thesis