MAH Logo
MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - mah.se

Browsing Monographs and Chapters in Monographs /HS SA by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Monographs and Chapters in Monographs /HS SA by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • I hälsans kulturlandskap: trender och aspekter i svensk etnologi
  Magnússon, Finnur 
  Book chapter in Humanistisk hälsoforskning - en forskningsöversikt : Studentlitteratur (2001)
  BOOK CHAPTER
 • Etniska realtioner i vård och omsorg
  Magnússon, Finnur; Malmö University. Faculty of Health and Society : Studentlitteratur (2002) BOOK
 • Hemvårdsinspektörers möte med äldre invandrare
  Lill, Linda 
  Book chapter in Etniska relationer i vård och omsorg : Studentlitteratur (2002)
  BOOK CHAPTER
 • Modern död. Tabun, föreställningar och längtan
  Magnússon, Finnur 
  Book chapter in Mångfald och förändring i socialt arbete : Studentlitterartur (2004)
  BOOK CHAPTER
 • Mångfald och förändring i socialt arbete
  Magnússon, Finnur; Plantin, Lars; Malmö University. Faculty of Health and Society : Studentlitteratur (2004) BOOK
 • Om barnfattigdom - ansvar, insatser och orsaker
  Lingärde, Svante; Rauhut, Daniel; Alander, Nina; Holm, Carolin : Forsknings- och utvecklingsenheten, Stockholms stad 
  Stockholms stad FoU-rapport;2006:9 (2006)
  BOOK
 • Mänskliga rättigheter i svensk belysning
  Staaf, Annika; Magnusson, Finnur; Rosén, Annika; Zanderin, Lars; Hydén, Håkan; Nyström, Birgitta; Schömer, Eva; Silander, Daniel; Wolmesjö, Maria : Liber förlag (2007) BOOK
 • Central regulation versus local self-determination regarding work in ...
  Staaf, Annika; Larsson, Monica 
  Book chapter in HiO-report;15 : Oslo University College, faculty of Social Sciences (2008)
  BOOK CHAPTER
 • Individ och social kontext: hypoteser kring psykisk ohälsa i ett segr...
  Carlbom, Aje 
  Book chapter in Migration och psykisk ohälsa : Hälsa och samhälle, Malmö högskola 
  FoU-rapport;3 (2008)
  BOOK CHAPTER
 • Kulturella aspekter av psykisk ohälsa
  Johnsdotter, Sara 
  Book chapter in Migration och psykisk ohälsa : Malmö högskola (2008)
  BOOK CHAPTER
 • Respekt : gatukultur, ny etncitet och droger
  Lalander, Philip : Liber, Malmö (2009) BOOK
 • Problem amphetamine and methamphetamine use, related consequences and... fulltext
  Svensson, Bengt 
  Book chapter in New development, trends and in-depth information - Sweden : Swedish National Institute of Public Health 
  EMCDDA NATIONAL REPORT;2009 (2009)
  BOOK CHAPTER
 • Samlagssmärtor hos unga kvinnor ur ett genusperspektiv
  Elmerstig, Eva 
  Book chapter in Genus och kön inom medicin- och vårdutbildningar : Studentlitteratur (2010)
  BOOK CHAPTER
 • Den ifrågasatte medborgaren - om utsatta gruppers relation till välfä...
  Hjort, Torbjörn; Lalander, Philip; Nilsson, Roddy; Malmö University. Faculty of Health and Society : Linnéuniversitetet (2010) BOOK
 • Att möta olika människor lika: muslimers möte med svensk sjukvård
  Ouis, Pernilla 
  Book chapter in Omvårdnad i mångkulturella rum: frågor om kultur, etik och reflektion : Studentlitteratur (2010)
  BOOK CHAPTER
 • Föreställningar om invandrarskap bland äldreomsorgspersonal
  Lill, Linda 
  Book chapter in Invandrarskap, äldrevård och omsorg : Gleerups (2010)
  BOOK CHAPTER
 • "And an Island Never Cries": Cultural and Societal Perspectives on th... fulltext
  Ouis, Pernilla 
  Book chapter in Macro-engineering Seawater in Unique Environments. Arid Lowlands and Water Bodies Rehabilitation. : Springer-Verlag 
  Environmental Science and Engineering; (2011)
  BOOK CHAPTER
 • Din al-fitra, reversion och svensk ekoislam
  Ouis, Pernilla 
  Book chapter in Perspektiv på islam : en vänbok till Christer Hedin : Dialogos (2011)
  BOOK CHAPTER
 • Engineering the Emirates: The Evolution of a New Environment fulltext
  Ouis, Pernilla 
  Book chapter in Engineering Earth. The Impacts of Megaengineering Projects : Springer-Verlag (2011)
  BOOK CHAPTER

Search


Browse

My Account