Browsing Monographs and Chapters in Monographs /HS SA by Title

DSpace Repository

Browsing Monographs and Chapters in Monographs /HS SA by Title

Sort by: Order: Results:

 • Allmännyttans handlingsutrymme
  Salonen, Tapio 
  Book chapter in Nyttan med allmännyttan : Liber (2015)
  BOOK CHAPTER
 • Allmännyttans skiftande roll på den lokala bostadsmarknaden
  Salonen, Tapio 
  Book chapter in Nyttan med allmännyttan : Liber (2015)
  BOOK CHAPTER
 • Arbete : Intersektionella Perspektiv
  Mulinari, Paula; Selberg, Rebecca; Malmö University. Faculty of Health and Society : Gleerup (2011) BOOK
 • Att möta olika människor lika: muslimers möte med svensk sjukvård
  Ouis, Pernilla 
  Book chapter in Omvårdnad i mångkulturella rum: frågor om kultur, etik och reflektion : Studentlitteratur (2010)
  BOOK CHAPTER
 • Avslutning
  Herz, Marcus; Johansson, Thomas; Lalander, Philip; Mattsson, Tina; Wikström, Hanna 
  Book chapter in Kritiskt socialt arbete : Liber (2012)
  BOOK CHAPTER
 • Avslutning
  Montesino, Norma; Righard, Erica 
  Book chapter in Socialt arbete och migration : Malmö Gleerups Utbildning AB (2015)
  BOOK CHAPTER
 • Barnfattigdomens betydelse för barns och ungas hälsa
  Salonen, Tapio; Angelin, Anna 
  Book chapter in Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar : Studentlitteratur (2013)
  BOOK CHAPTER
 • Berättelser från ett liv mellan två världar : åldrande kvinnliga migr...
  Magnusson, Finnur 
  Book chapter in Perspektiv på social utsatthet : Studentlitteratur (2014)
  BOOK CHAPTER
 • Blickar, frågor och beröring : rasism ett arbetsmiljöproblem
  Mulinari, Paula 
  Book chapter in Sprickor, öppningar & krackeleringar : nya perspektiv på arbetsmiljö : Mittuniversitetet 
  Gender Studies at Mid Sweden University, Working paper;8 (2015)
  BOOK CHAPTER
 • Blocking out sexual fantasies for a fantasy of eternal sex : islamist...
  Carlbom, Aje 
  Book chapter in Sexual fantasies : at the convergence of the cultural and the individual : Peter Lang (2015)
  BOOK CHAPTER
 • Caresam : åldrande och utmaningar i Öresundsregionen - att arbeta med... fulltext
  Magnússon, Finnur; Christensen, Jonas; Liveng, Anne; Bengtsson, Linda; Fristrup, Tine; Hall, Jessica; Hansen, Anne Lise; Harnett, Tove; Olsson, Anette; Rämgård, Margareta; Røhder, Lotte; Schrøder, Margit; Thygesen, Susanne : Europeiska Unionen Hälsa och samhälle, Malmö högskola (2013) BOOK
 • Central regulation versus local self-determination regarding work in ...
  Staaf, Annika; Larsson, Monica 
  Book chapter in HiO-report;15 : Oslo University College, faculty of Social Sciences (2008)
  BOOK CHAPTER
 • Challenges when studying diffuse forms of organisations in civil soci...
  Scaramuzzino, Roberto 
  Book chapter in Pondering on methods : a variety of methodological concerns : Faculty of Social Sciences, Lund university (2012)
  BOOK CHAPTER
 • Comparing transitions to fatherhood across contexts
  Plantin, Lars; Bäck-Wiklund, Margareta; Kovacheva, Siyka; Guerreiro, Maria das Dores 
  Book chapter in Transitions to parenthood in Europe : a comparative life course perspective : Policy Press (2012)
  BOOK CHAPTER
 • Dansk narkotikapolitik i svensk press fulltext
  Johnson, Björn 
  Book chapter in Svensk och dansk narkotikapolitik : Centrum för Öresundsstudier, Lunds universitet 
  Gränsløs;3 (2014)
  BOOK CHAPTER
 • Den ifrågasatte medborgaren - om utsatta gruppers relation till välfä...
  Hjort, Torbjörn; Lalander, Philip; Nilsson, Roddy; Malmö University. Faculty of Health and Society : Linnéuniversitetet (2010) BOOK
 • Det finns inga enkla lösningar fulltext
  Svensson, Bengt 
  Book chapter in Mot en ny drogpolitik : Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål (2014)
  BOOK CHAPTER
 • Det professionella mötet : en grundbok
  Herz, Marcus; Johansson, Thomas : Studentlitteratur (2015) BOOK
 • Det sociala och förkroppsligade missbruket
  Lalander, Philip 
  Book chapter in Handbok i missbrukspsykologi : teori och tillämpning : Liber, Malmö (2012)
  BOOK CHAPTER
 • Din al-fitra, reversion och svensk ekoislam
  Ouis, Pernilla 
  Book chapter in Perspektiv på islam : en vänbok till Christer Hedin : Dialogos (2011)
  BOOK CHAPTER

Search


Browse

My Account