Reports /HS SA

DSpace Repository

Reports /HS SA

 

Recent Submissions

  • Öresundskursen i sjuksköterskeprogrammet fulltext
    Dychawy Rosner, Irena : Malmö högskola EU Regional utvecklingsfond Interreg IVA (2014) REPORT
  • Utbildning och kompetens för blivande sjuksköterskor i Öresundsregionen fulltext
    Dychawy Rosner, Irena : Malmö högskola EU regionsfonder Interreg IVA 
    Arbete och kompetens i Öresundsregionen; (2014)

    Presentationen återger ett projekt kring Öresundsregionen som en arena för integration, samarbete och utmaningsbaserad kunskapsutveckling.
    REPORT
  • Vad vet vi om de insatser socialtjänsten gör i hedersrelaterade konfl... fulltext
    Pérez, Enrique : Hälsa och samhälle, Malmö högskola 
    FoU-rapport;1 (2014)
    REPORT
  • Vad vet vi om de insatser socialtjänsten gör i hedersrelaterade konfl... fulltext
    Pérez, Enrique : Malmö högskola, Institutionen för Socialt arbete 
    FoU Rapport; (2014)
    REPORT
  • Barnfattigdom i Sverige : Årsrapport 2013 fulltext
    Salonen, Tapio : Rädda Barnen (2013) REPORT

View more