Department of Criminology

DSpace Repository

Department of Criminology

Recent Submissions

 • Diagnoser i psykiatrin
  Levander, Sten 
  Book chapter in Diagnoser : Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål (2016)
  BOOK CHAPTER
 • Den ojämlika tryggheten : stabilitet och förändring i bostadsområden ...
  Ivert, Anna-Karin; Torstensson Levander, Marie; Mellgren, Caroline 
  Journal article in Socialvetenskaplig Tidskrift;3-4 : Förbundet för forskning i socialt arbete, FORSA (2016)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Disclosure of abuse among female patients within general psychiatric ... fulltext
  Örmon, Karin; Sunnqvist, Charlotta; Bahtsevani, Christel; Torstensson Levander, Marie 
  Journal article in BMC Psychiatry;16 : BioMed Central (2016)
  peer-reviewed
  scientific
  ARTICLE
 • Färre villainbrott med märk-DNA? En utvärdering av en försöksverksamhet fulltext
  Lindström, Peter; Martinez Olsson, Elina : Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle 
  FOU-rapport;3 (2016)
  REPORT
 • Flera nyanser av trygghet : en studie om oro för brott i Herrgården fulltext
  Egnell, Susanne; Ivert, Anna-Karin : Malmö högskola, Hälsa och samhälle 
  FOU-rapport;2 (2016)
  REPORT

View more