Rektorers uppfattningar om skolors integrerande verksamhet

DSpace Repository

Rektorers uppfattningar om skolors integrerande verksamhet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Rektorers uppfattningar om skolors integrerande verksamhet
Author(s) Ristić, Ženja ; Ibraković, Alen
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att undersöka huruvida skolor, utifrån rektorers perspektiv som dess pedagogiska ledare, arbetar med integration. Vi fokuserar på hur skolorna enligt rektorer förhåller sig till styrdokument och elevpopulationen. Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod i form av intervjuer med sju högstadierektorer på sju olika skolor i en utvald kommun. Vårt teoretiska utgångsläge inbegriper ett sociologiskt förhållningssätt till våra empiriska data. Huvudresultatet i uppsatsen är att eleverna i den undersökta kommunen inte får likvärdig utbildning eftersom det på skolorna saknas handlingsplaner och mål för hur integrationsarbetet skall fortlöpa, vilket försvårar elevernas möjligheter att möta samhället.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 52
Language swe (iso)
Subject(s) Handlingsplan
Integration
Mångfald
Styrdokument
Rektor
Handle http://hdl.handle.net/2043/13653 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics