Gruppvägledning på högstadiet

DSpace Repository

Gruppvägledning på högstadiet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Gruppvägledning på högstadiet
Author(s) Elofsson, Hélén ; Äjlén, Lisa
Date 2012
Swedish abstract
Detta examensarbetes syfte är att undersöka påverkansfaktorer kring studie och yrkesvägledares val av gruppbaserad studie och yrkesvägledning på högstadiet. I genomförandet av detta arbete har vi valt att intervjua sex personer, vilka arbetar som vägledare på olika grundskolor. Studien är gjord med ett kvalitativt förhållningssätt för att särskilja informatörernas sätt att tänka, samt att hitta mönster i deras förhållningssätt. Teorier i arbetet är hämtade från flera skilda forskningsfält, sociologi, filosofi och det organisationsteoretiska. Dessa teorier har hjälpt till att ge en ökad förståelse om intervjupersonernas handlingar ur olika perspektiv. Med utgångspunkt i frågan om vägledning i grupp sammanställer vi resultatet kring huruvida det finns ett motstånd eller inte. Analysen av intervjuerna visar att individcentrerade samtal är dominerande hos intervjupersonerna. Vi har erfarit att intresset finns för att fördjupa sina kunskaper i användandet av vägledning i grupp och få in det i arbetet på ett naturligt sätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 53
Language swe (iso)
Subject(s) motstånd, vägledning, gruppvägledning, yrkesorientering, arbetsmetoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/13754 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics