Sexualitet och relationer inom ramen för samhällskunskapsämnet

DSpace Repository

Sexualitet och relationer inom ramen för samhällskunskapsämnet

Show simple item record

Full item record

dc.contributor.author Berg, Emma
dc.contributor.author Nilsson, Daniel
dc.date.accessioned 2012-06-18T11:44:44Z
dc.date.available 2012-06-18T11:44:44Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 58 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13823
dc.description 2011 fick den svenska skolan nya styrdokument att förhålla sig till och arbeta efter. Nu finns begrepp som sexualitet, relationer, kön, identitet, jämställdhet och normer inskrivet i de nya ämnesplanerna för gymnasieskolan. Förändringen innebär att ansvaret för undervisningen i sexualitet och relationer, tidigare sex- och samlevnadsundervisningen, inkluderas i flera ämnen och därmed vilar också ett ansvar på lärarna i berörda ämnen. Rektorn har dock, precis som tidigare, det övergripande ansvaret för att styrdokumenten följs. I denna empiriska studie har vi undersökt hur lärare på gymnasienivå tolkar att de ska undervisa i sexualitet och relationer inom ramen för ämnet samhällskunskap. Vi har dels undersökt hur de ser på sexualitet och relationer i sig och dels vilka möjligheter eller svårigheter de upplever både i det ämnesintegrerade och i den ämnesöverskridande undervisningen. Skolverket uttrycker i samband med de nya skrivningarna förhoppningar om att lärare i olika ämnen framöver kommer jobba såväl ämnesintegrerande som ämnesöverskridande med sexualitet och relationer. Baserat på de svar vi fått i våra intervjuer, belyser vi olika implementeringsproblem, såsom den upplevda bristen på fortbildning, strukturella problem på organisationsnivå och även i viss mån tidsbrist. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Sexualitet och relationer, Sex och samlevnad, Samhällskunskap, Jämställdhet, Undervisning, Implementering av styrdokument en_US
dc.title Sexualitet och relationer inom ramen för samhällskunskapsämnet en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text

Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics