Den smutsiga praktiken - Verksamhetsförlagd handledning i lärarutbildningen

DSpace Repository

Den smutsiga praktiken - Verksamhetsförlagd handledning i lärarutbildningen

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Den smutsiga praktiken - Verksamhetsförlagd handledning i lärarutbildningen
Author(s) Skogsberg, Paul Ottosson ; Kristiansson, Robin
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning var att synliggöra studenternas upplevelse av handledningen under den verksamhetsförlagda tiden i utbildningen. Vi problematiserade hur handledningen leder till en progression som möjliggör att studenterna kan uppnå lärandemålen under sin praktik. Detta gjorde vi genom att studera handledarteorier samt Malmö högskolas syfte med den verksamhetsförlagda tiden. Vi använde oss av en webbaserad enkätundersökning för informationsinsamlingen och analyserade resultatet efter de valda teorierna. I resultatet uppgav de tillfrågade studenterna en positiv bild av sin progression men vi anser i vår slutsats att handledningen till stor del inte getts på ett sätt som är förenligt med styrdokument och de handledningsteorier vi studerat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 60
Language swe (iso)
Subject(s) Handledning
Malmömodellen
Praktisk teori
Progression
Verksamhetsförlagd utbildning (VFT/VFU)
Handle http://hdl.handle.net/2043/13903 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics