Sykepleie til barn : familiesentrert sykepleie

DSpace Repository

Sykepleie til barn : familiesentrert sykepleie

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Book
Title Sykepleie til barn : familiesentrert sykepleie
Author(s) Tveiten, Sidsel ; Wennick, Anne ; Friis Steen, Hanna
Date 2012
Swedish abstract
Denne boken fokuserer på sykepleierens funksjon overfor syke barn og deres familie, på familiesentrert sykepleie.I tillegg til kompetanse i forhold til syke barn må sykepleieren ha kompetanse til samhandling med foreldrene og søsken. Boken er et samarbeid mellom tre forfattere. Barnesykepleier, dr.med.sc. og lektor Anne Wennick har skrevet om sykepleie til barn med ulike symptomer. Psykolog Hanna Friis Steen har skrevet om utviklingspsykologiske aspekter som er av betydning når barn er syke. Sykepleier, dr.polit. og 1. amanuensis Sidsel Tveiten har skrevet generelt om sykepleiefaglige, pedagogiske og etiske aspekter ved sykepleie til barn og om sykepleierens pedagogiske funksjon i samhandling med barnet og familien.
Publisher Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-40689-6
Language nor (iso)
Subject(s) Medicine
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13922 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics