Styrd rörelseaktivitet i förskolan

DSpace Repository

Styrd rörelseaktivitet i förskolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Styrd rörelseaktivitet i förskolan
Author(s) Kullborg, Annika ; Persson, Sandra
Date 2012
Swedish abstract
Kullborg, Annika & Nilsson, Sandra (2012). Styrd rörelseaktivitet i förskolan. Malmö: Malmö högskola, Lärarutbildningen. Styrd rörelseaktivitet i förskolan är en studie om rörelse i förskolan. Den är baserad på två rörelsestunder vid två olika förskolor. Vi anser att rörelseprogram och rörelseaktiviteter är en viktig och bidragande del för träning av barns motoriska utveckling. De ger barnet en känsla av välbefinnande och är bidragande till att självkänslan stärks. Syftet med studien är att undersöka vad pedagogerna tycker om musikens betydelse för barns rörelseutveckling. Vi vill även veta vad pedagogerna tycker om rörelseprogram i förskolan. Hur förstärker musiken rörelserna och motoriken hos de barn som deltar i två rörelseaktiviteter som vi genomfört med barnen? Dessa aktiviteter genomför vi för att få reda på hur barnen reagerar i samband med rörelser och musik. Undersökningen genomfördes i form av observationer av rörelseprogram i förskolan. Resultatet visar hur musiken förstärker rörelse och motorisk utvecklingen hos barnen. Genom två observationer och fyra intervjuer med olika pedagoger undersökte vi barnens samspel mellan rörelser och musik. Hur fungerar dessa rörelseprogram på förskolorna? Resultatet blev att pedagogerna upplever rörelseprogrammen som ett bra material att använda. Musiken förstärker rörelserna hos barnen genom att de visade glädje när tempot blev högre i rörelseprogrammet. Som vi såg så blev barnen mer aktiva än när tempot var lägre. Musiken uppmanar till rörelse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 48
Language swe (iso)
Subject(s) Rörelse
Förskola
Barn
Ledare
musik
Handle http://hdl.handle.net/2043/13967 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics