Den goda boken. Samtida föreställningar om litteratur och läsning

DSpace Repository

Den goda boken. Samtida föreställningar om litteratur och läsning

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Book
Title Den goda boken. Samtida föreställningar om litteratur och läsning
Author(s) Persson, Magnus
Date 2012
Swedish abstract
I den här boken görs en kritisk granskning av vilka förestälningar som förknippas med litteratur och läsning i vår tid. Syftet är att inbjuda till fördjupad reflektion över litteraturens värderingsfrågor, och att i förlängningen uppmuntra till nya kreativa svar på frågan vad läsning ska vara bra för.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-08263-9
Pages 230
Language swe (iso)
Subject(s) Litteraturläsning
Litteraturdidaktik
Litteraturundervisning
Kanon
Biblioterapi
Läsfrämjande
Transgression
Kritik
Handböcker i konsten att läsa
Försvarstal för litteratur
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/13991 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics