”det handlar om något större” : kunskaper om ungdomars möte med sin stad. Följeforskning om New City

DSpace Repository

”det handlar om något större” : kunskaper om ungdomars möte med sin stad. Följeforskning om New City

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Book
Title ”det handlar om något större” : kunskaper om ungdomars möte med sin stad. Följeforskning om New City
Author(s) Stigendal, Mikael
Date 2011
Swedish abstract
Den här boken handlar om ungdomar i Malmö. Den tar sin utgångspunkt i projektet New City, vilket har pågått under perioden 2009-2011, finansierat av ESF-rådet, Allmänna arvsfonden och Malmö stad. Som det står i sammanfattningen på ESFs hemsida har syftet varit att ”tillsammans med ett brett partnerskap och unga coacher bryta ungas utanförskap”. Avsikten med boken är, som titeln antyder, att sätta in de erfarenheter som dragits i och av projektet i ett sammanhang för att därigenom utveckla kunskap. En viktig del i detta har varit att lyfta fram både ungdomarnas och coachernas erfarenheter och berättelser. Boken är ett resultat av den följeforskning som varit kopplad till projektet under ledning av Mikael Stigendal. I det sammanhanget vill den bidra till en diskussion om vad följeforskning är, hur den kan bedrivas och kring förutsättningarna för denna typ av utvecklingsprojekt.
Publisher Urbana studier, Malmö högskola
Series/Issue Malmö University Publications in Urban Studies (MAPIUS);7
ISSN 1654-6881
ISBN 978-91-977233-7-4
Pages 173
Language swe (iso)
Subject(s) Utanförskap
Ungdomar
Följeforskning
Malmö
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13994 (link to this page)
Buy print http://webshop.holmbergs.com...13994 (print-on-demand service)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics