Smittrisker och hygien i tandvården

DSpace Repository

Smittrisker och hygien i tandvården

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Smittrisker och hygien i tandvården
Author(s) Edwardsson, Stig ; Bäckman, Nils
Date 2012
Swedish abstract
Rapporten redogör för det aktuella kunskapsläget om risker och infektioner som kan drabba patienter och personal i samband med tandbehandling. Rapporten inleds med minneslista för god klinikhygien och fortsätter med en genomgång av mikroorganismer och infektioner, som har orsakat tandvårdrelaterade infektioner. Även mikroorganismer som anse utgöra potentiella smittrisker, diskuteras. Vikten av rengöring och smittrening gås igenom. I en bilaga presenteras aktuella lagar och föreskrifter.
Link http://www.sfvh.se/Sektioner/Tandvardssektionen/Nyhet/Dokument-Smittrisker-och-Hygien-i-tandvarden-/ (external link to publication)
Publisher Svensk Förening för Vårdhygien, SVFH
Pages 93
Language swe (iso)
Subject(s) smittrisker
hygien
tandvård
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/14020 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics