Student Essays / ULV

DSpace Repository

Student Essays / ULV

 

Recent Submissions

 • Flerspråkighet och lärande i matematik fulltext
  Ahmed, Venus Shehab : Malmö högskola/Lärande och samhälle (NaN) STUDENT ESSAY
 • Lekens Betydelse i Förskolan fulltext
  Alsweli, Ali : Malmö högskola/Lärande och samhälle (2016) STUDENT ESSAY
 • Boksamtal och motivation fulltext
  Stankovic, Radenka : Malmö högskola/Lärande och samhälle (2016) bachelor
  STUDENT ESSAY
 • Hur leker pojkar och flickor inomhus ur ett genusperspektiv fulltext
  Ajanovic, Sibila : Malmö högskola/Lärande och samhälle (2016) STUDENT ESSAY
 • Pedagogers förhållande till barn i behov av stöd i det fria leken fulltext
  Kesselman, Reizel : Malmö högskola/Lärande och samhälle (2016) STUDENT ESSAY

View more