Student Essays / ULV

DSpace Repository

Student Essays / ULV

 

Recent Submissions

 • Matematik i barnboken fulltext
  HELMI, RANA : Malmö högskola/Kultur och samhälle (2014) STUDENT ESSAY
 • Faktorer som påverkar elevers skolmotivation inom SO-ämnena i grundsk... fulltext
  Gagic, Adnan : Malmö högskola/Kultur och samhälle (2014) STUDENT ESSAY
 • Matematiklärares uppfattning gällande elever med matematiska svårighe... fulltext fulltext
  Ghalib Hashim, Elham : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2013) STUDENT ESSAY
 • Fritidspedagogens arbete med fysisk aktivitet på fritidshemmet fulltext
  Viktoria, Stendahl : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2013) STUDENT ESSAY
 • Lärares syn på disciplin, ordning och ansvar i klassrummet: Sverige r... fulltext
  Asoyan, Karina : Malmö högskola/Lärarutbildningen (2013) STUDENT ESSAY

View more