A critical approach? - Ett kritiskt förhållningssätt

DSpace Repository

A critical approach? - Ett kritiskt förhållningssätt

Show full item record

Files for download

Ett kritiskt ...
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title A critical approach? - Ett kritiskt förhållningssätt
Author(s) Daniel, Carnegård,JohanssonLeif
Date 2012
Swedish abstract
Vi ville i vårt examensarbete undersöka om och hur elever på el- och energiprogrammet söker information på internet,samt använder sig av källkritisk analys och hur bra lärarna anser att de klarar denna uppgift. Vi sökte även svar på i vilken utsträckning eleverna undervisas i källkritik och hur de upplever att de fått undervisning i källkritik, samt vilka kunskaper de undervisade lärarna anser sig ha i ämnet och hur viktig de anser att undervisning i källkritik är. I vår undersökning har vi även jämfört om elever och lärares åsikter samstämmer eller ej. Undersökningen baserades på tio elevintervjuer samt fem lärarintervjuer. Intervjuerna har analyserats kvalitativt varefter de sammanställdes. Syftet med detta examensarbete var att ta reda på om eleverna använder sig av internet i skolan och hur de granskar den information/fakta som de finner. Vi vill också se hur lärarna på vår skola behandlar källkritik för internet. Resultatet visar på att lärare anser sig ha kunskaper i källkritik även om flera önskar sig mer utbildning i ämnet. De anser även att det är viktigt att eleverna får mer undervisning i källkritik då de även tycker att eleverna inte i tillräcklig grad kan kritiskt granska information. De flesta eleverna tycker däremot att de behärskar detta. De anser att de har fått utbildning i källkritik, vilket de också har fått enligt lärarna. Vi har även sett att eleverna i övervägande del använder Google som informationssökningsverktyg.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 61
Language swe (iso)
Subject(s) Källkritik, Gymnasiet, El- och Energiprogrammet
Handle http://hdl.handle.net/2043/14203 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics