Elimination

Show simple item record

Full item record

dc.contributor.author Bengtsson, Mariette
dc.contributor.author Stenzelius, Karin
dc.contributor.editor Edberg, Anna-Karin
dc.contributor.editor Wijk, Helle
dc.date.accessioned 2012-10-22T13:03:38Z
dc.date.available 2012-10-22T13:03:38Z
dc.date.issued 2009 en_US
dc.identifier.citation 593-644 en_US
dc.identifier.isbn 978-91-44-04876-5 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14257
dc.description Intag av mat och dryck liksom elimination av kroppens avfallsprodukter tillhör månniskans grundläggande fysiologiska behov.Att drabbas av urin- och avföringsproblem av skiftande slag kan upplevas integritets-kränkande för den drabbade. Att prata om det kan vara svårt och ännu mer besvärande att vara i behov av hjälp med sina toalettbestyr. den friska individen har dåliga kunskaper om sina kroppsliga funktionerså länge han/hon är frisk. Först när något kroppsligt fel tillstöter söker individen kunskap. detta gäller i ännu högre grad normal urin och tarmfunktion eftersom detta område är omgärdat av tabu.Sjuksköterskans viktigaste uppgift är att dela med sig av sin kunskap. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Studentlitteratur en_US
dc.subject elimination en_US
dc.subject mag-tarmkanalen en_US
dc.subject urinvägar en_US
dc.subject.classification Medicine en_US
dc.title Elimination en_US
dc.type BookChapter en_US
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Health and Society en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::MEDICINE en_US
dc.relation.ispartofpublication Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa en_US
 Find Full text

Files for download

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics