Högskolebibliotekets roll i en inkluderande lärandemiljö : slutrapport

DSpace Repository

Högskolebibliotekets roll i en inkluderande lärandemiljö : slutrapport

Show full item record

Files for download

Slutrapport
Bilagor
Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Högskolebibliotekets roll i en inkluderande lärandemiljö : slutrapport
Author(s) Giniewska, Ewa ; Lundgren, Ib ; Rasmussen, Helén ; Sedvall, Karin ; Wogensen, Lotta ; Zaar, Jessica ; Schmitz, Ewa
Date 2012
Swedish abstract
Slutrapport från projektet "Högskolebibliotekets roll i en inkluderande lärandemiljö" vars syfte var att förtydliga vilken roll högskolebiblioteket spelar för breddad rekrytering och retention, samt att öka kunskapen och medvetenheten om detta bland bibliotekspersonalen. I rapporten ges exempel på arbetsformer för att utveckla bibliotekets bemötande och pedagogiska verksamhet gentemot en heterogen studentgrupp.
Publisher Malmö högskola, Bibliotek och IT
Pages 9
Language swe (iso)
Subject(s) mångfald
breddad rekrytering
retention
bibliotek
verksamhetsutveckling
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14310 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics