Aktionsforskning & fallstudier

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Aktionsforskning & fallstudier
Author(s) Dychawy Rosner, Irena
Date 2012
Editor(s) Granskär, Monica; Höglund-Nielsen, Brigitta
Swedish abstract
Artikeln avhandlar metodologiska perspektiv rörande deltagarbaserad aktionsforskning och fallstudie som metod. Aktionsforskningen ses som interaktionen mellan undersökare och medverkande vilket btraktas som ett viktigt inslag i en förändringsprocess.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
ISBN 978-91-44-07699-7
Pages 27-42
Language swe (iso)
Subject(s) research methodology
participatory action research
case study research
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14329 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics