Examensarbete

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Examensarbete
Author(s) Hagerman, Emma
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka ifall införandet av en skoluniform skulle få bort kläders betydelse i dagens skola. Till min hjälp har jag använt mig av fem frågeställningar som alla handlar om kläders betydelse inom skolan. Den metod jag använt är kvalitativ, både observation och intervju. Jag valde, slumpmässigt ut åtta elever i årskurs 9 för intervju. Resultatet av både observationen och intervjuerna vittnar om att kläder har en stark betydelse för vem man är. Det är viktigt att se bra ut och att ha snygga kläder. De som har samma kläder på sig i flera dagar, eller som inte har fina kläder, kan fara illa i form av mobbning och utanförskap. Förvånansvärt många tyckte att införandet av en skoluniform hade varit bra, sett ur ett statusperspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 41
Language swe (iso)
Subject(s) skoluniform
kläder
mode
status
ungdom
uniform
Handle http://hdl.handle.net/2043/14334 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics