Hur anpassar pedagoger verksamheten i förskolan efter barn i behov av särskilt stöd?

DSpace Repository

Hur anpassar pedagoger verksamheten i förskolan efter barn i behov av särskilt stöd?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Hur anpassar pedagoger verksamheten i förskolan efter barn i behov av särskilt stöd?
Author(s) Jeppsson, Helena ; Mikkelä, Malin
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på om och hur pedagoger anpassar verksamheten i förskolan efter barn som är i behov av särskilt stöd. Relevant tidigare forskning samt teorier har lagts fram och använts i analys av enkäter. Vi valde att göra en enkätundersökning med tio förskolechefer och 20 pedagoger. Vad vi har kommit fram till är att en del av respondenterna tycker att en diagnos påverkar resurstilldelningen medan andra tycker att en diagnos inte spelar roll. Miljön anpassas på diverse sätt efter barnens behov, samt ett ekonomiskt perspektiv och ett pedagogiskt perspektiv är synligt vad gäller ansökan om resurser. Ekonomin styr valet av resurser enligt förskolecheferna, medan pedagogerna ser till det verkliga behovet i den pedagogiska verksamheten och låter detta styra valet av resurser.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 50
Language swe (iso)
Subject(s) Barn i behov av särskilt stöd
förskola
diagnos
enkäter
Handle http://hdl.handle.net/2043/14359 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics