Elevskapande i förskoleklassen ur ett barnperspektiv

DSpace Repository

Elevskapande i förskoleklassen ur ett barnperspektiv

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Elevskapande i förskoleklassen ur ett barnperspektiv
Author(s) Bush, Åse
Date 2012
Swedish abstract
Förskoleklassen beskrivs i styrdokumenten som en bro mellan förskola och skola, här ska förskolans och skolans pedagogik och arbetssätt mötas för att hjälpa barnen till en enkel övergång in i skolans värld. Syftet med detta examensarbete har varit att få en utökad förståelse för hur elevskapandet sker i förskoleklassen ur ett barnperspektiv. Detta är en kvalitativ studie som bygger på barnintervjuer och teckningar gjorda av barnen i en förskoleklass i södra Sverige. De teoretiska perspektiven som jag använder mig av är identitet, kategoriseringar och skolkultur. Slutsatsen av denna studie är att formandet av elever sker på olika nivåer. Disciplinering både fysiskt och mentalt krävs av förskoleklassbarnen för att passa in i rollen som god elev. Barnen upplever verksamheten som ett mellanland där de tränas inför den riktiga skolan. Vissa symboler som läromedel, miljö och pedagogernas beteende lyfts fram som viktiga av barnen i elevskapandeprocessen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 39
Language swe (iso)
Subject(s) identitet
skolkultur
kategoriseringar
disciplinering
bildanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/14361 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics