Det var en gång en pojke som inte ville vara hjälte

DSpace Repository

Det var en gång en pojke som inte ville vara hjälte

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Det var en gång en pojke som inte ville vara hjälte
Author(s) Marita, Hampe Lind ; Matilda, Hampe
Date 2012
Swedish abstract
Vår undersökning handlar om hur barn och lärare relaterar till och talar om könsstereotyper med utgångs punkt i filmer som bygger på Walt Disney. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur barnen och läraren uppfattar Disneys karaktärer utifrån ett genusperspektiv. Vi har gjort intervjuer med både barn och lärare i årskurs 2 och förskoleklass. Vi har även observerat barnens lek i förskoleklassen. Utifrån vad som kommit fram ifrån teori, intervjuer och observationer så har det kommit fram att det är fortfarande samma ”traditionella” könsstereotyper inom både skolan och i Disneys filmer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 39
Language swe (iso)
Subject(s) Annorlunda
Disney
Hjältar
identitet
Könssteriotyper
Lek
Prinsessor
Handle http://hdl.handle.net/2043/14427 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics