Nationella prov

Show full item record

Files for download

Hur barn i årskurs ...
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Nationella prov
Author(s) Caesar, Felicia, Laurine Anderberg
Date 2012
Swedish abstract
I denna uppsats undersöks hur elever i årskurs 3 förhåller sig till de nationella proven, med fokus på känslor, upplevelser samt hur eleverna uppfattat informationen om proven. Vår teoridel fokuserar på det utvecklingspsykologiska perspektivet. Vi valde att intervjua barn i årskurs tre för att få en bild av hur de ser på de nationella proven, detta genom att sätta oss in i barnens perspektiv. Det gjordes genom enskilda intervjuer samt en gruppintervju. Resultatet av undersökningen visar att barnen tycker nationella proven är spännande men känslor av stress och nervositet tar över. Eleverna uppfattar att de inte fått tillräckligt med information kring proven och det kan också vara en bidragande faktor till varför de fick dessa negativa känslor. Deras prestation på proven kan även ha att göra med vilka känslor de kände innan, under och efter proven. Vi diskuterar hur man som lärare kan förhindra uppkomsten av negativa känslor inför prov.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 39
Language swe (iso)
Subject(s) dialog, emotioner, känslor, nationella prov, språk
Handle http://hdl.handle.net/2043/14459 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics