Grundskollärare- och SEA-U pedagogers attityd till utomhuspedagogik och Science Center – en kvalitativ studie på SEA-U Marint Kunskapscenter i Malmö

DSpace Repository

Grundskollärare- och SEA-U pedagogers attityd till utomhuspedagogik och Science Center – en kvalitativ studie på SEA-U Marint Kunskapscenter i Malmö

Show full item record

Files for download

Examensarbet Jessica ...
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Grundskollärare- och SEA-U pedagogers attityd till utomhuspedagogik och Science Center – en kvalitativ studie på SEA-U Marint Kunskapscenter i Malmö
Author(s) Baaz Hajdu, Jessica
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att ta reda på vilken attityd lärare har till utomhuspedagogik generellt och specifikt, samt vilket syfte lärare har med ett besök på ett Science Center i detta fall SEA-U. Syftet är också att ta reda på vilken attityd pedagogerna på SEA-U har till utomhuspedagogik, samt vilket syfte de har med sin verksamhet. Det är en kvalitativ undersökning med intervju och observation som metod. Resultatet är analyserat med hjälp av fenomenografiska ansatser. Under studien kom det fram att SEA-U pedagogerna Pär och Martin anser att platsens och sinnenas betydelse för lärande är av stor vikt i utomhuspedagogik. Klassläraren Kristina verkar däremot ha svårt att se utomhuspedagogikens fördelar. SEA-U pedagogerna Pär och Martin vill förmedla empati för djur och växter samt väcka nyfikenhet och intresse för närmiljön. För klassläraren Kristina tycks besöket på SEA-U vara mer av en trevlig utflykt, än ett lärande tillfälle.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 57
Language swe (iso)
Subject(s) attityd
fenomenografi
grundskola
intervjuer
kvalitativ
lärare
observation
science center
utomhuspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/14469 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics