Socialisera mera!

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Socialisera mera!
Author(s) El Abidi, Mariam
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med min uppsats var att studera ifall man kan använda sig av Sociala Media som Facebook och Twitter i vår undervisning, vilka för och nackdelar det kan medföra, vilka risker som finns och hur vi ska använda oss av verktyget på bästa sätt. Förbättrar användandet kommunikation och interaktion? Jag har utgått ifrån Lev Vygotskijs, John Dewey och Bakhtins olika teorier om kommunikation, dialog och interaktion. Jag har också behandlat begrepp och verktyg som Sociala Media, Facebook, Twitter och IT i språkundervisning. Jag använde mig av intervjuer med aktiva lärare för att samla material till min analys och sammanställde materialet i diskussion och slutsats.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 44
Language swe (iso)
Subject(s) Facebook
Interaktion
Kommunikation
Sociala Media
Twitter
Handle http://hdl.handle.net/2043/14496 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics