Konturer till en historia om den goda förskolechefen i tidskriften Förskolan under två årtionden, (1969-1985)

DSpace Repository

Konturer till en historia om den goda förskolechefen i tidskriften Förskolan under två årtionden, (1969-1985)

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Konturer till en historia om den goda förskolechefen i tidskriften Förskolan under två årtionden, (1969-1985)
Author(s) Widén, Pär
Date 2012
Editor(s) Persson, Sven
English abstract
This report highlights the various opinions on "good management" that emanated in the periodical Preschool/Förskolan between the years 1969-85. Notions of management and leadership is imbedded in a wider historical perspective of the discussions of management in the periodical. The report focus on the how management and leadership has been problematized historically and perspectivizes present ideals of management in Preschool.
Swedish abstract
Denna rapport belyser de olika uppfattningar som förekom om vad ett gott chefskap i förskola ansågs vara i tidningen Förskolan mellan 1969-85. Att förstå chefskapet i förskolan och dess förutsättningar kan uppnås genom att sätta in chefskapsideal i ett vidare historiskt sammanhang och perspektiv. Det låter sig göras i samband med att chefskapets innebörder diskuteras och ställs på sin spets. Jag vill därför fokusera på hur ideal om chefskapet har uppfattas och problematiserats i ett historiskt ljus. På så sätt kan förhoppningsvis historien bidra till att belysa chefskapet även i relation till vår nutida förskola.
Link http://dspace.mah.se/handle/2043/14315 (external link to publication)
Publisher Fakulteten för Lärande och samhälle, Malmö högskola
Host/Issue Forskningscirklar : kunskapsutveckling för förskola, skola och högskola;
Series/Issue Rapporter om utbildning;1
ISSN 1101-7643
Pages 99-109
Language swe (iso)
Subject(s) leadership
principals
good leadership
management
governmentality
pre-school
history of leadership in pre-schools
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/14506 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics