Det kreativa skrivande är en kommunikativ handling - presentation av en konstnärlig metod

DSpace Repository

Det kreativa skrivande är en kommunikativ handling - presentation av en konstnärlig metod

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Det kreativa skrivande är en kommunikativ handling - presentation av en konstnärlig metod
Author(s) Sarrimo, Cristine
Date 2010
Editor(s) Flisbäck, Marita; Lund, Anna
English abstract
Habermas theory of communicative action is used as a starting point for discerning how students in a university based school of creative writing view their future role as professional writers and how they negotiate their social and gendered positions in the academic environment.
Swedish abstract
Med utgångspunkt i Habermas syn på kommunikativt handlande och på begreppet livsvärld diskuteras hur studenter vid en universitetsförlagd författarutbilding förhåller sig till föreställningar om skrivande och till författarroller.
Publisher Linnéuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskaper
Host/Issue Konst- och kultursektorn : ett pionjärområde för ett arbetsliv i omvandling
Series/Issue Arbetsliv i omvandling;4
ISSN 1404-8426
ISBN 978-91-86491-57-4
Pages 70-80
Language swe (iso)
Subject(s) författarutbildning
skrivande
skrivstudenter
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/14530 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics